Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:25.05.2015
Datum objave:03.07.2015
Objavljeno v:Uradni list RS, št. 48/15
Datum začetka veljavnosti:03.07.2015