Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:25.05.2015
Datum objave:03.07.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 48/15

Datum začetka veljavnosti:03.07.2015