Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:14.10.2015
Datum objave:16.10.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 78/15

Datum začetka veljavnosti:17.10.2015

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

11/2017 - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova

vsebina objave

Datum sprejema:16.11.2017
Datum objave:27.10.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 60/17

Datum začetka veljavnosti:12.11.2017