Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in postopku sprejemanja predšolskih otrok v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:11.12.2015
Datum objave:11.12.2015
Datum začetka veljavnosti:11.12.2015