Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.

vsebina objave

Datum sprejema:28.12.2015
Datum objave:28.12.2015
Datum začetka veljavnosti:28.12.2015