Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:14.12.2015
Datum objave:28.12.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 104/15

Datum začetka veljavnosti:29.12.2015