Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:28.12.2015
Datum objave:28.12.2015
Datum začetka veljavnosti:28.12.2015