Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Tarifni pravilnik za obračun storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:14.12.2015
Datum objave:28.12.2015
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 104/15

Datum začetka veljavnosti:01.01.2016