Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik potrjenih cen omrežnine pri gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:18.04.2016
Datum objave:09.05.2016
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 33/16

Datum začetka veljavnosti:09.05.2016