Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:13.06.2016
Datum objave:24.06.2016
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 44/16

Datum začetka veljavnosti:09.07.2016