Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:13.06.2016
Datum objave:22.07.2016
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 51/16

Datum začetka veljavnosti:22.07.2016