Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov in projektov v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet občine Brežice
Datum sprejema:28.10.2016
Datum objave:08.11.2016
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 69/16

Datum začetka veljavnosti:08.11.2016