Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:17.02.2017
Datum objave:17.02.2017
Datum začetka veljavnosti:17.02.2017