Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice

vsebina objave

Datum sprejema:24.02.2017
Datum objave:24.02.2017
Datum začetka veljavnosti:24.02.2017