Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497

 

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Bukovje, Ap 1497

UL št. 15, 31. 3. 2017

Datum sprejema:31.03.2017
Datum objave:31.03.2017
Datum začetka veljavnosti:31.03.2017