Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016

 

Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2016

UL št. 16, 7. 4. 2017

Datum sprejema:07.04.2017
Datum objave:07.04.2017
Datum začetka veljavnosti:07.04.2017
Datum konca veljavnosti:31.12.2017