Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas

UL št. 16, 7. 4. 2017

Datum sprejema:07.04.2017
Datum objave:07.04.2017
Datum začetka veljavnosti:07.04.2017