Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gostinski objekt z vinsko kletjo – Vrhovska vas

Vsebina objave

 

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:27.03.2017
Datum objave:07.04.2017
Objavljeno v:

Ul RS 16/17

Datum začetka veljavnosti:22.04.2017