Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:27.03.2017
Datum objave:07.04.2017
Objavljeno v:

UL št. 16, 7. 4. 2017

Datum začetka veljavnosti:22.04.2017