Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:27.03.2017
Datum objave:07.04.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 16/17

Datum začetka veljavnosti:22.04.2017

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

09/2017 - Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2

Naslov / osnovni predpis:Sklep o uskladitvi cene storitev »Pomoč družini na domu« za leto 2017-2

vsebina objave

Datum sprejema:18.09.2017
Datum objave:22.09.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 52/17

Datum začetka veljavnosti:01.10.2017