Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:11.05.2017
Datum objave:16.06.2017
Objavljeno v:

UL št. 30, 16. 6. 2017

Datum začetka veljavnosti:16.06.2017