Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Cenik potrjenih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Organ sprejema:Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
Datum sprejema:12.05.2017
Datum objave:16.06.2017
Objavljeno v:

UL št. 30, 16. 6. 2017

Datum začetka veljavnosti:12.05.2017