Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Cenik zaračunanih cen javne infrastrukture pri gospodarski javni službi zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov zmanjšanih za subvencije uporabnikom gospodinjstev in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:11.05.2017
Datum objave:16.06.2017
Objavljeno v:

UL št. 30, 16. 6. 2017

Datum začetka veljavnosti:16.06.2016