Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za za območje razpršene poselitve Slovenska vas, Ap 193

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:12.06.2017
Datum objave:30.06.2017
Objavljeno v:

UL št. 32, 30. 6. 2017

Datum začetka veljavnosti:15.07.2017