Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17

Organ sprejema:Župan Občine Brežice
Datum sprejema:15.06.2017
Datum objave:30.06.2017
Objavljeno v:

UL št. 32, 30. 6. 2017

Datum začetka veljavnosti:01.07.2017