Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja

Sklep o prekategorizaciji občinskega stanovanja

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:12.06.2017
Datum objave:30.06.2017
Objavljeno v:

UL št. 32, 30. 6. 2017

Datum začetka veljavnosti:01.07.2017