Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Bukovje – Ap 1497

Vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:18.09.2017
Datum objave:06.10.2017
Objavljeno v:

UL RS 55/17

Datum začetka veljavnosti:21.10.2017