Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366

Vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice
Datum sprejema:19.10.2017
Datum objave:27.10.2017
Objavljeno v:

UL RS 60/17

Datum začetka veljavnosti:11.11.2017