Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Artiče, del ART-17

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:05.09.2017
Datum objave:08.09.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:09.09.2017