Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Volčje, območje VOL-03

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:30.08.2017
Datum objave:15.09.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:16.09.2017