Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje

vsebina objave

Organ sprejema:Občinska volilna komisija Občine Brežice.
Datum sprejema:25.09.2017
Datum objave:29.09.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:25.09.2017
Datum konca veljavnosti:03.12.2017