Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2018

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:23.11.2017
Datum objave:01.12.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:02.12.2017
Datum konca veljavnosti:09.03.2018