Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet krajevne skupnosti Zakot Bukošek Trnje

vsebina objave

Organ sprejema:Občinska volilna komisija.
Datum sprejema:03.12.2017
Datum objave:11.12.2017
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:03.12.2017
Datum konca veljavnosti:31.12.2018