Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Orešje – Ap 1526

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:18.12.2017
Datum objave:09.01.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:23.01.2018