Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2018

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:19.02.2018
Datum objave:23.02.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:10.03.2018
Datum konca veljavnosti:31.12.2018