Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:09.01.2018
Datum objave:19.01.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:20.01.2018