Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Terme Čatež – širitev tematskih vsebin

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:19.02.2018
Datum objave:09.03.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:24.03.2018