Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta za razvoj con – SDOPN3

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:12.03.2018
Datum objave:16.03.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:17.03.2018