Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Artiče, del ART-17

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:14.05.2018
Datum objave:25.05.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:09.06.2018