Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Terme Čatež – širitev turistične dejavnosti z nastanitvenimi in rekreativnimi površinami

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:21.05.2018
Datum objave:25.05.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:26.05.2018