Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono Slovenska vas, SLV-01

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:17.05.2018
Datum objave:25.05.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:26.05.2018