Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje trgovskega objekta ob Cesti svobode – vzhod, del BRŽ-130

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:22.05.2018
Datum objave:25.05.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:02.06.2018