Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2017

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:14.05.2018
Datum objave:30.05.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:30.05.2018
Datum konca veljavnosti:31.12.2018