Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistični kompleks Bizeljsko – parkirišča, del BIZ-38

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:25.05.2018
Datum objave:30.05.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:31.05.2018