Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:14.05.2018
Datum objave:01.06.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:16.06.2018