Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o razpisu rednih volitev v Svete krajevnih skupnosti Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Župan.
Datum sprejema:16.07.2018
Datum objave:20.07.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:21.07.2018
Datum konca veljavnosti:31.12.2018