Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno četrt rondo Črnc – območje jug, BRŽ-60

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:08.10.2018
Datum objave:26.10.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:10.11.2018