Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o javnih parkiriščih za avtodome v Občini Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:08.10.2018
Datum objave:30.10.2018
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:14.11.2018