Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Razpisuje naknadne volitve članov sveta krajevne skupnosti Cerklje ob Krki v VE 2 in VE 6, krajevne skupnosti Dobova v VE 1 ter krajevne skupnosti Velika Dolina v VE 10

vsebina objave

Organ sprejema:Občinska volilna komisija Občine Brežice.
Datum sprejema:07.01.2019
Datum objave:11.01.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:12.01.2019