Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o potrditvi predloga spremembe občinske meje med Občino Brežice in Občino Kozje

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:25.03.2019
Datum objave:29.03.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:30.03.2019