Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za objekt vinogradniška vila Stara vas, Ap 1376

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:25.03.2019
Datum objave:05.04.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:20.04.2019