Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:08.04.2019
Datum objave:19.04.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:04.05.2019