Splošni akti občine

Naslov / osnovni predpis:Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

vsebina objave

Organ sprejema:Občinski svet Občine Brežice.
Datum sprejema:08.04.2019
Datum objave:19.04.2019
Objavljeno v:

Uradni list RS.

Datum začetka veljavnosti:27.04.2019